Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Activitats formatives, divulgatives, actes i jornades"

Responsable del tractament: Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball

Finalitat: Gestionar les actuacions formatives, divulgatives, actes i jornades.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió i la limitació. El procediment per exercir els vostres drets a Drets de les persones interessades

Informació addicional al web: Activitats formatives, divulgatives, actes i jornades